Tag

Design studio

Setup HD studio

نمونه ای از فعالیت های انجام گرفته برای HD سازی استودیوها و تعبیه امکانات بروز 1- مهاجرت از استاندارد 576i به 1080i با کیفیت واقعی 2- بالا بردن کیفیت ویدیو وال  3- راه اندازی شبکه اختصاصی داخلی برای استودیو 4- راه اندازی باکس های ویرایش حرفه ای 5- راه اندازی باکس تصویر صحنه آهسته و […]