Day

August 14, 2019
تغییرات پروتکل در واقع ، NDI خودش را به صورت کامل به ‘under the hood’ (زیر کاپوت) تبدیل کرده است ؛ به طوریکه به خوبی شامل بهینه سازی زیادی برای دربرگرفتن پروتکل ها جهت پشتیبانی از انتقال داده ای UDP با ویژگی تصحیح خطا (Forwards Error Correction) هم برای یونی کست هم برای مولتی کست می شود....
Read More
مقدمه – معرفی NDI انقلاب های ویدویی از گاراژها و زیرزمین ها آغاز می شود ، جاییکه برنامه نویسان خلاق ایده های بزرگ دارند . NDI® جایی است که التزام ما نسبت به این دیدگاه رنگ واقعیت می گیرد. NDI Scan Converter کیفیت تصویر در نسخه جدید NDI  اسکن کانورتور بسیار بهبود یافته است. هم...
Read More
مدتی پیش بنابر نیاز و انجام یک پروژه نیاز به بیشتر دانستن در مورد یک پروتکل ویدیویی داشتم و متوجه شدم که هیچ منبع فارسی به این پروتکل نپرداخته،لذا برآن شدم تا در چند پست متوالی در مورد این پروتکل بنویسم Network Device Interface (NDI) نرم افزار توسعه داده شده توسط شرکت NewTek جهت اجرای محصولات...
Read More